Vizyon


Sahici, doğal, yaratıcı, üretken ve mutlu olmayı başarabilen bireyler, aileler, kurumlar ve toplum yaratmaktır. Yapılan çalışmalara göre dünyada mutsuzluğun sebepleri insanların doğallıktan uzaklaşmaları,hayatın anlamını arayışları, rol karmaşaları yaşamaları, kapasitelerini ve yaratıcılıklarını kullanamamaları gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.
Pozitif Manevra olarak bizler; bilimsel temelli olan kuramların ışığında bireylerin özgür iradelerini fark edip kendi içlerindeki mutluluğu bulmalarını hedefliyoruz.

Misyon


Vizyonumuza ulaşmak için izlediğimiz yol, bireylerden yola çıkarak ailenin, kurumların ve toplumun daha üretken ve mutlu bir hale gelmesine destek olamaktır. Bunun için de bireylerin önce kendilerini tanımaları, özgür iradeleriyle kararlar vermeleri ve kendi içlerindeki gücü keşfedip mutlu olmalarını sağlamaktır.

Uzmanlarımızın İzlediği Bilimsel Kuramlar


Transaksiyonel Analiz

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Diğer Tamamlayıcı Teknikler

Mindfulnes Temelli Kognitif TerapiUzman Kadromuz:


Klinik Psikolog Pınar Or

Uzman Psikolog Selin Tabak