EŞ DANIŞMANLIĞI


Hepimizin önemsenmeye, sevmeye, sevilmeye, paylaşmaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacımızın en yoğun olarak karşılandığı ilişkiler aile içinde kurduğumuz yakın ilişkilerdir. Ancak bunları yaşamak için başladığımız bir ilişki, elimizde olmayan nedenlerle sıkıntı veren bir hale gelebilir. Çatışmaların olduğu bir kısır döngü içine girebiliriz. Çözüm için ne yaparsak yapalım olmaz, hep aynı şeyleri ilk defaymış gibi yaşar ve sonunda aynı duyguları hissederiz. Hatta farklı kişiler ve olaylar karşısında bile aynı durum tekrar eder. İşte bunlara “psikolojik oyun” denir. Çatışmaların temelinde bu psikolojik oyunlar yatar. “Psikolojik oyun” başı, ortası ve sonu aynı olan kısır döngülerdir. “Bak bana ne yaptın”, “sen olmasaydın eğer”, “tekmele beni ”, “haksızlığa uğrama”, “kullanılma”, “aldatılma”, “yakaladım seni”, “ben yalnız biriyim”, “ben değersizim”, “kimse beni anlamıyor”, “her şeyi ben yapmak zorundayım” gibi oyunlar bunlardan bir kaçıdır.

Sonunda bedel olarak genelde yalnızlık, haksızlığa uğramışlık, çaresizlik, anlaşılmadığını hissetme, yetersizlik, değersizlik, öfke gibi duygular hissedilir. Bu psikolojik oyunlar çocukluğumuzdan gelir. Bu oyunlar ebeveynlerimiz veya diğer kişilerle yaşadığımız kısır döngülerden gelebilir veya bu kişilerden modellenerek kopyalanabilir. İleriki dönemde bu oyunları tekrar edebileceğimiz kişileri seçer onlarla ilişki kurabiliriz, çocuklarımızla ilişkilerimize de bu paternleri bilinçdışı bir şekilde taşıyabiliriz. İşte danışmanlık sürecinde bu psikolojik oyunlar analiz edilir. Bireylerin bunları fark etmeleri ve bunlarla ilgili bilinçlenmeleri sağlanır. Çatışma yaratan durumlarla ilgili uygun çözüm yolları bulunur. Farklı tekniklerle bu oyunların dışına çıkılır ve sahici, işlevsel, doyum veren ilişkiler kurmanın yolları gösterilmiş olur. Merkezimizde bu psikolojik oyunlar kapsamında veya dışında aşağıdaki konularla ilgili de destek verilmektedir.

Eşler Arasında: Eşler arasında yaşanan çatışmalar ve uyuşmazlıklar, Aldatma, aldatılma durumları, Cinsel isteksizlik, Vajinismus, İlgisizlik, Yakınlık problemi, Kuşku, alınganlık, Baskı, Öfke kontrolünde güçlük ve şiddetli geçimsizlik, Eşlerden birinde veya ikisinde ruhsal veya fiziksel bir hastalığın veya engelin olması Sorumlulukların doğru paylaşımı…vs

Aile İle İlgili: Kayınvalide-gelin-damat çatışması, Çocuklarla yaşanan çatışmalar, Eşler arasındaki tutarsızlık, Ebeveynlerin aşırı veya az disiplin uygulaması, çocuğu nasıl yönlendireceğini bilememe, Aile içerisinde ruhsal veya fiziksel hastalığı, engeli olan bir bireyin olduğu aileler…vs. İş stresi.